Stația de transfer

Amplasamentul Stației de transfer este situat in localitatea Târgu Secuiesc,în partea de nord-vest,la cca 1,3 km de drumul principal de acces și se afla în proprietatea Consiliului Județean Covasna, ECO BIHOR având drept de folosință pe perioada derulării contractului de delegare a gestiuni serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna.

Rolul stației de transfer este de a optimiza costurile de transporta a deșeurilor colectate din localitățile prezentate mai jos –  în vederea transportului la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Covasna.

Zone Tipul Localitatii Populatia (loc.)
Tg. Secuiesc Urban 20.278
Catalina Rural 3.572
Cernat Rural 4.024
Ghelința Rural 4.792
Ojdula Rural 3.512
Turia Rural 3.795
Sanzieni Rural 4.669
Poian si Estelnic Rural 2.947
Lemnia Rural 2.012
Bretcu Rural 3.908
Mereni Rural 1.363

Staţia de transfer de la Targu Secuiesc are capacitatea de 8000 t/an.

Sunt opt zone pentru amplasarea containerelor: patru zone în fiecare latura a platformei de descărcare, din care 6 sunt utilizate pentru colectarea deșeurilor și două de rezervă. Punctul de transfer a fost proiectat astfel încât să permită descărcarea deșeurilor din vehiculele de colectare direct în containere. Deasupra containerelor pe ambele părți ale platformei de descărcare sunt realizate acoperișuri metalice fixate pe stâlpi metalici.

Transportul deșeurilor de la stația de transfer la Centrul de Management Integrat al Deșeuriloreste asigurat de către operatorul CMID.