Echipa de conducere Eco Bihor Covasna

Siklódi Loránd

Director punct de lucru


Bartos Róbert

Sef Hala sortare


Fábián Attila-József

Manager valorificare deșeuri reciclabile


Babos András

Șef adjunct departament depozitare și compostare