Depozitul Ecologic de Deseuri Nepericuloase Covasna

Depozitul ecologic a fost astfel realizat încât deșeurile depozitate sa nu aibă un efect negativ asupra factorilor de mediu: apa, aer, sol. Populația deservită de depozitul conform de la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) este de circa 197,694 locuitori, din care 89,622 locuitori din mediul urban și 108,072 locuitori din mediul rural.
Depozitul are 3 celule. Prima celula are aproximativ 4,4 ha (suficienta pentru 8,8 ani de operare). Celelalte doua celule au aproximativ 4,4 ha împreună (suficiente pentru 6,3 ani, respectiv 5,3 ani).

Momentan doar prima celula este deschisă. Celula de depozitare estet prevăzută cu sistem de etanşare-drenaj de bază şi taluz, precum şi cu sistem de acoperire (ulterior închiderii celulelor) şi de colectare a gazelor de fermentaţie conforme cu standardele europene şi legislaţia românească în vigoare
Celule de depozitare vor fi construite pe rând. Depozitarea deşeurilor s-a făcut începând cu celula nr.1. Când cantitatea de deşeuri depozitate ajunge la 75 % din capacitate totalǎ de depozitare a celulei începe construirea urmǎtoarei celule de depozitare.

Fiecare autogunoieră sau vehicul ce intră în depozit este identificat și cântărit pe platforma de cântărire. Se verifica originea deșeurilor și numele transportatorului. Vehiculul este cântărit la intrare și la ieșire pentru a se verifica prin diferență, greutatea de deşeuri acceptate.Descărcarea deșeurilor acceptate la depozitare se face sub formă de grămezi. Împrăștierea și compactarea pentru reducerea volumului este realizată cu ajutorul buldozerului și compactorului cu picior de oaie.

Sistemul de drenare şi colectare a levigatului

Levigatul (apa murdară ce provine din depozitul de deșeu) produs în interiorul depozitului este drenat la baza depozitului prin intermediul stratului de drenaj. În stratul de pietriș de baza sunt puse conducte perforate pentru preluarea levigatului şi deversarea în căminele de levigat, care se află în digul de protecție.

Conducta de drenaj transportă levigatul, în căminul de levigat. Elementele sistemului de evacuare şi tratare levigat sunt următoarele:
• cămine de colectare levigat;
• canalul principal de colectare levigat;
• cămin pentru ridicarea levigatului;
• conducta de presiune pentru levigat;
• bazin pentru colectare levigat
• statia de epurare

Sistemul de colectare şi tratare a gazului de depozit

Captarea şi tratarea/valorificarea gazului de depozit se realizează cu sistemul de captare gaz existent. Elementele sistemului de recuperare gaze de depozit sunt următoarele:
• puțuri de colectare gaze;
• conducte de colectare gaze;
• staţie de reglare gaze;
• colector principal;
• separatorul de apă condens;
• casa de compresoare;
• container pentru instrumente;
• făcla de ardere gaz de depozit.